Užsakymų
krepšelis

1994 m.
Aktyvios prekybos statybinėmis medžiagomis pradžia. 1994 metais pradėjusi prekiauti statybinėmis me­džiagomis įmonė sėkmingai plėtojo veiklą ir pradėjusi nuo 3 atstovaujamų gamintojų šiuo metu bendradarbiauja su daugiau nei 20 gamintojų.

1997 m.
Įmonė ėmėsi ir prekybos plieno gaminiais, popu­liarindama lengvųjų plieno statybinių konstrukcijų profilius.Efektyviai išnaudodama rinkos galimybes, įmonė įsigijo nau­jus pastatus, kuriuos renovavo ir pritaikė prekybai metalu – investavo į atskirą geležinkelio atšaką, buvo suprojektuotos didelėms krovininėms mašinoms patogios pasikrovimo vie­tos, optimalus, nuo žemės valdomų kranų kiekis, medžiagų sandėliavimo žemėlapis, apmokyti darbuotojai ir daugelis kitų, tuo metu Lietuvoje nelabai žinomų patobulinimų.

2003 m.
Suvirinami pirmieji statybiniai armatūriniai tinklai.Intensyviai dirbdama statybų rinkoje ir matydama politinius šalies pasikeitimus (stojimas į ES turėjo pakeisti darbo rinkos situaciją, ką ir matome dabar), 2002 metais įmonė nuspren­dė investuoti į statybinių armatūrinių tinklų gamybą. 2003 metų sausio mėnesį mes pagaminome pirmuosius daugia­taške suvirinimo mašina virinamus tinklus, kurie gavo pre­kybinį ženklą „ATG“. Tuo metu Lietuvoje buvo tik morališkai jau pasenusi Sovietinė technika, kuri negalėjo lygintis nei efektyvumu nei kokybe.

2005 m.
„ATG“ apdovanojami Lietuvos pramoninkų konfe­deracijos „Aukso medaliu“. Už šiuos tinklus 2005 metais bu­vome apdovanoti „Aukso medaliu“ iš Lietuvos pramoninkų konfederacijos. Tai parodė, kad per dvejus metus „ATG“ tin­klai buvo pripažinti visoje Lietuvoje. 2005 metais taip pat buvo pradėta eksploatuoti ir automatinė armatūros lanks­tymo mašina.

2007 m.
Armatūros tinklų virinimo linijos automatizacija. 2007 metais buvo pabaigtas pilnas tinklų virinimo linijos automatizavimas, kurio patobulinimai leidžia mums žymiai greičiau suvirinti didesnį tinklų kiekį, supakuoti juos trans­portavimui 30 proc. efektyviau bei sumažinti aptarnaujan­čio personalo skaičių.

2008 m.
Vykdant įmonės numatytą politiką dėl veiklos efektyvumo didinimo, 2008 m. buvo įsigytas automatinis programuojamas metalo pjaustymo konvejeris bei armatūros kapojimo staklės. Įrenginiai leidžia ne tik atlaisvinti darbuotojus nuo sunkaus fizinio darno, tuos pačius veiksmus atlikti kelis kartus greičiau, užtikrinti kokybę bet ir teikti daugiau įvairesnių paslaugų klientams.Taip pat 2008 m.  įmonė įvedė į rinką keliatą naujų produktų, tokių kaip Creaton keraminės fasadinės plokštės ar nestandartinių spalvų ir formų keraminės plytos.
2008 m. įmonėje gaminamiems tinklams ir strypynams buvo suteikti Bureu veritas atitkties sertifikatai. 2008 m. tai buvo vieninteliai tokie produktai Lietuvoje.

2009 m.
Pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas  „UAB "Serfas" visų lygių darbuotojų mokymai“ (toliau – Projektas), kurio metu bus surengta per 20 skirtingų mokymų visų padalinių darbuotojams.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsisavinta daugiau kaip 380 tūkst. litų paramos. Bendra projekto vertė daugiau kaip 570 tūkst. litų.

2010 m.
UAB „Serfas“ įgyvendino projektą „UAB "Serfas" produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas diegiant e-verslo sprendimus klientų aptarnavimo veiklų optimizavimui“, kurio metu buvo sukurta reikiama materialinė bazė bei įdiegta integruota klientų aptarnavimo sistema. Projektas įgyvendintas per 12 mėnesių.
Naujai įdiegtos sistemos dėka optimizuoti ir integruoti valdymo procesai sudaro sąlygas įmonės apyvartos, darbo našumo ir eksporto augimui, o taip pat pakels įmonės darbo našumą.
Sukurti ir įdiegti moduliai bei pilnai funkcionuojanti vieninga sistema įgalino apjungti ir optimizuoti vidinius ir išorinius verslo procesus, kas taupo užsakymo- gamybos - logistikos laiką bei didina informacijos perdavimo spartą tiek klientams, tiek tiekėjams / partneriams. Įgyvendintas projektas sutrumpino įmonės viduje atliekamų sandorių atlikimo trukmę ir problemų sprendimo laiką, optimizavo apmokėjimo už paslaugas procesus bei sudarė sąlygas efektyviai finansų apskaitai ir analizei.
Projekto įgyvendinimo metu įsisavinta daugiau kaip 115 tūkst. litų paramos. Projektas buvo remiamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę ,,E-Verslas LT“. Bendra projekto vertė siekė 230 tūkst. litų.

2011 m.
2010 metais įmonė pradėjo gaminamos armatūros produkcijos sertifikavimo procesą. Ir jau 2010 vieni pirmųjų iš Pabaltijo sertifikavome savo armatūros gaminius Švedijoje, Norvegijoje bei Lenkijoje. O 2011 šį procesą vainikavo ir sertifikato Suomijoje gavimas. Taigi šiuo metu įmonė turi teisę realizuoti savo produkciją visoje Skandinavijoje. 

 

2012 m.

2012 metais įmonė pradėjo įgyvendinti projektą – „Naujos gamybinės bazės statyba“ Kaune. Šiam projektui įgyvendinti UAB“Serfas“ gavo Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės paramą, už kuria bus įsigyti įrenginiai armatūros apdirbimui ir sukurtas naujas Armatūros Serviso centras.


Norėdami paskatinti kokybiškų plieno gaminių naudojimą 2000 metais mes išleidome pagalbinę priemonę architektams, projektuotojams ir statybininkams „Statyba iš plieno“. Ši knyga buvo išleista bendradarbiaujant su KTU statybinių konstrukcijų katedra.


   

2013 © UAB "SERFAS" Visos teisės saugomos | Dizainas Deform, sprendimas Sonaro